Odnosi među evropskim socijalističkim državama : SEV i Varšavski ugovor / Radovan Vukadinović

VUKADINOVIĆ, Radovan
Odnosi među evropskim socijalističkim državama : SEV i Varšavski ugovor / Radovan Vukadinović. - Zagreb : Školska knjiga, 1970. - 327 str. ; 24 cm
Bibliografija: str. 319-327.